Messiaanse Gemeente Zeeland

Praktische informatie

Samenkomsten

Wij zijn verblijd dat we weer diensten mogen houden. Wij zien er naar uit om jullie weer persoonlijk te ontmoeten. Ook al kunnen we  niet achter alle regels staan die de overheid ons heeft opgelegd. We willen ons als gemeente wel onderwerpen. Om zoveel als mogelijk is geen reden te geven om ZIJN NAAM in een verkeerd daglicht te stellen. Wij bidden dat deze diensten weer mogen zijn tot eer van ZIJN NAAM en tot voortgang van ZIJN plan.

 • Tijdens de diensten houden wij ons aan de regels van het RIVM:
  1,5 meter afstand houden. Hiermee is ook rekening gehouden bij het indelen van de zitplaatsen. Iedereen krijgt een vaste plek toegewezen.
 • Hoesten of niezen in je elleboog.
 • Bij de hoofdingang als u binnenkomt graag gebruik maken van de desinfecterende handspray/-gel.
 • Wij verzoeken iedereen gebruik te maken van de hoofdingang.
 • Als u wat lekkers wilt mee nemen voor na dienst willen wij u vragen dit per stuk te verpakken/kopen (denk aan zakjes chips, koeken die apart verpakt zijn enz). En wilt u dit lekkers op de grote tafel zetten in de hal bij de hoofdingang.
 • Na de dienst willen we graag met elkaar koffiedrinken en napraten. Er zullen in verschillende ruimtes en bij mooi weer ook buiten tafels klaar gezet worden met stoelen op 1.5 meter afstand. De dienstleiding neemt ook hiervan de organisatie op zich. Dit volgt zich vanzelf.
 • Na de dienst spelen de kinderen bij mooi weer buiten en anders in de grote gemeentezaal.
 • De crèche en shabbatschool zullen weer op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. De leiding hiervan zal zoveel als mogelijk is de 1.5 meter afstand bewaren.
 • Er zal extra aandacht zijn voor de ventilatie in het gebouw.

HIJ zegt zelf in zijn woord dat het goed is om de onderlinge samen- komsten te bezoeken. Eendracht maakt macht wat we altijd kunnen gebruiken maar in het bijzonder in deze tijd.

We vertrouwen op jullie medewerking!

Shalom,
de stuurgroep

Praktische informatie omtrent de gemeente:

 • Elke Shabbat (zaterdag) om 13:00 begint de dienst die ongeveer 2 uur duurt.
 • Er is kindercrèche van 0 t/m 5 jaar , en sabbatschool voor de grotere kinderen.
 • Na de dienst is er in de zaal gelegenheid om samen met elkaar wat te eten en te drinken.
 • Gebedsavonden elke maandag in de even weken. Aanvang 19:30 ( dit vanaf 8 juli 2019 )
 • We vragen u om zelf allemaal iets te eten mee te nemen, wat we gezamenlijk kunnen nuttigen. Wilt u rekening houden met de Bijbelse spijswetten.
 • Voor drinken wordt gezorgd.
 • We vragen de kinderen als ze buiten spelen, rekening te houden met de rustige buurt.
 • De gemeente zaal stellen wij open om te huren, overdag en/of ’s avonds. Geen verhuur vanaf vrijdag 18.00 uur t/m zaterdag 18.00 uur.
 • Er is een complete keuken aanwezig.