Bijbelse feesten

Bijbelse feesten

2023:

Voorjaarsfeesten:

5 april: Pesach

6 april: 1e dag ongezuurde broden/Chaq Hamatsot

12 april: 7e dag ongezuurde broden/Chaq Hamatsot

26 mei:  Wekenfeest/Shavuot

 

 

Najaarsfeesten:

16 september: Bazuinendag/Jom teroea

25 september: Grote verzoendag/Jom Kipoer

30 september:  1e dag Loofhuttenfeest/Soekot

7 oktober: 8ste dag/Shmeini Atzeret