Moadiem

Moadiem
Voorjaarsfeesten:
 
Najaarsfeesten: 
Zaterdag 19 september 2020: Jom Teroea/Bazuinendag
Maandag 28 september 2020: Jom Kipoer/Grote Verzoendag
Zaterdag   3 oktober     2020: Soekot/1e dag Loofhuttenfeest
Zaterdag 10 oktober     2020: Shmeini Atzeret/Achtste dag

Op deze feestdagen worden er diensten gehouden (zie agenda voor de tijden)