Moadiem

Moadiem
Voorjaarsfeesten:
Donderdag 9 april  2020: Chaq HaMatsot/1e dag Ongezuurde Broden
Woensdag 15 april 2020: Chaq HaMatsot/7e dag Ongezuurde Broden
Zondag 31 mei  2020: Shavuot/wekenfeest
 
 
Najaarsfeesten: 
Zaterdag 19 september 2020: Jom Teroea/Bazuinendag
Maandag 28 september 2020: Jom Kipoer/Grote Verzoendag
Zaterdag   3 oktober     2020: Soekot/1e dag Loofhuttenfeest
Zaterdag 10 oktober     2020: Shmeini Atzeret/Achtste dag

Op deze feestdagen worden er diensten gehouden (zie agenda voor de tijden)