Ready to begin your journey?

Feel free to look around

Messiaanse Gemeente Zeeland

Activiteiten en cursussen

Moadiemcursus 2010 - 10 avonden

In verband met de richtlijnen van het RIVM m.b.t. het coronavirus is de Moadiemcurcus uitgesteld tot nader orde.

Moadiemcursus 2020

(10 avonden)

Schrijf u in via mailadres: info@messiaanszeeland.nl dit mailadres kunt u ook terugvinden op de website: www.messiaanszeeland.nl

(graag u naam + voorletter(s), adres en telefoonnummer vermelden. De naam die u vermeld komt ook op u certificaat)
 Verdere informatie volgt…                                

Aanvang: 19.30 – 22.00 uur

Prijs: € 65,00 graag tegelijkertijd overmaken bij de inschrijving t.n.v. Messiaanse Gemeente Zeeland bankrek. nr.
NL11 RABO 0337894701

Voor informatie over de inhoud van de cursus verwijzen wij u naar website: www.shoresh.nl  

"Het bloed schreeuwt uit de aarde"

Aanrader: “Het bloed schreeuwt uit de aarde” van Wim Verwoerd.
Info en aanmelden: weguitbabylon.nl

De hartverscheurende geschiedenis van eeuwenlange Jodenvervolging in christelijk Europa en Gods antwoord hierop. Zelden zijn zoveel historische gebeurtenissen en getuigenissen met betrekking tot dit Joodse lijden op zo’n uitvoerige en leesbare wijze bijeengebracht.

Gebedsavonden

In de even weken wanneer de gebedsavonden plaats vinden worden de gebedspunten toegestuurd via de mail