Ready to begin your journey?

Feel free to look around

Messiaanse Gemeente Zeeland

Activiteiten en cursussen

Kom je ook mee een loofhut timmeren?

Moadiemcursus 2020 - 10 avonden

Moadiemcursus 2020

(10 avonden)

Schrijf u in via mailadres: info@messiaanszeeland.nl dit mailadres kunt u ook terugvinden op de website: www.messiaanszeeland.nl

(graag u naam + voorletter(s), adres en telefoonnummer vermelden. De naam die u vermeld komt ook op u certificaat)

Wij starten de eerste les op woensdagavond 16-9-2020 en de volgende lessen zijn:

  • 23-9-2020
  • 07-10-2020
  • 14-10-2020
  • 28-10-2020
  • 04-11-2020
  • 11-11-2020
  • 18-11-2020
  • 25-11-2020
  • 02-12-2020. 

Aanvang: 19.30 – 22.00 uur

Prijs: € 65,00 graag tegelijkertijd overmaken bij de inschrijving t.n.v. Messiaanse Gemeente Zeeland bankrek. nr.
NL11 RABO 0337894701

Voor informatie over de inhoud van de cursus verwijzen wij u naar website: www.shoresh.nl  

Docent: Moshé van Tulden
Coördinator: Willem Dane

"Het bloed schreeuwt uit de aarde"

Aanrader: “Het bloed schreeuwt uit de aarde” van Wim Verwoerd.
Info en aanmelden: weguitbabylon.nl

De hartverscheurende geschiedenis van eeuwenlange Jodenvervolging in christelijk Europa en Gods antwoord hierop. Zelden zijn zoveel historische gebeurtenissen en getuigenissen met betrekking tot dit Joodse lijden op zo’n uitvoerige en leesbare wijze bijeengebracht.

Gebedsavonden

In de even weken wanneer de gebedsavonden plaats vinden worden de gebedspunten toegestuurd via de mail