Welkom

Welkom bij Messiaanse Gemeente Zeeland.

Klik op de bovenstaande knop voor live stream van de afgelopen samenkomsten.
(voor vrijwillige bijdrage aan de gemeente (NL11 RABO0337894701))

Shabbat 4 juli 2020

Parasja van deze week: Sjelach Lecha (zend weg, voor jou)
Thora: Numeri 13:1 – 15:41
Haftara: Jozua 2:1-24
Beriet Chadasha: Heb 3:7-4:1

Dienst: Shabbat 4 juli Noordweg 372, St. Laurens 

Van harte welkom in deze heilige samenkomst die we houden tot eer van de Eeuwige onze God en in de Naam van Jesjoea de Messias
Inloop vanaf 12.30 uur. Aanvang dienst: 13.00 uur.
Spreker: Klaas Goverts

Maaltijd van de Heer 

Zangdienst (buiten) René, Beatrice en Gideon zullen de zangdienst verzorgen.

Kids: creche voor de kleinste (0-5 jaar)

Opstarten van de samenkomsten

Vanaf 1 juli 2020 mogen we weer met 100 personen bij elkaar komen.
Wij willen de diensten weer opstarten vanaf shabbat 4 juli 2020 op de gebruikelijke tijd (aanvang 13.00 uur).

Wij zijn verblijd dat we weer diensten mogen houden. Wij zien er naar uit om jullie weer persoonlijk te ontmoeten. Ook al kunnen we  niet achter alle regels staan die de overheid ons heeft opgelegd. We willen ons als gemeente wel onderwerpen. Om zoveel als mogelijk is geen reden te geven om ZIJN NAAM in een verkeerd daglicht te stellen. Wij bidden dat deze diensten weer mogen zijn tot eer van ZIJN NAAM en tot voortgang van ZIJN plan.

 • Tijdens de diensten houden wij ons aan de regels van het RIVM:
  1,5 meter afstand houden. Hiermee is ook rekening gehouden bij het indelen van de zitplaatsen. Iedereen krijgt een vaste plek toegewezen: zie de plattegrond.
 • Hoesten of niezen in je elleboog.
 • Bij de hoofdingang als u binnenkomt graag gebruik maken van de desinfecterende handspray/-gel.
 • Wij verzoeken iedereen gebruik te maken van de hoofdingang.
 • Voor de dienst is er geen koffie of thee we willen u vragen direct op u plaats te gaan zitten. Tenzij u natuurlijk gebruik wilt maken van het toilet.
 • Als u wat lekkers wilt mee nemen voor na dienst willen wij u vragen dit per stuk te verpakken/kopen (denk aan zakjes chips, koeken die apart verpakt zijn enz). En wilt u dit lekkers op de grote tafel zetten in de hal bij de hoofdingang.
 • De dienst zal iets anders verlopen omdat we besloten hebben om binnen niet te zingen omdat dit meer verspreiding van het virus kan veroorzaken.
  Plan A: bij mooi weer zingen we in de achtertuin van fam. Dane met 1.5 meter afstand tussen de gezinnen/personen. De dienstleiding neemt hiervan de organisatie op zich. Dit volgt zich vanzelf.
  Plan B: Bij slecht weer zingt alleen het zangteam en wie wil mag mee neuriën.
 • Na de dienst willen we graag met elkaar koffiedrinken en napraten. Er zullen in verschillende ruimtes en bij mooi weer ook buiten tafels klaar gezet worden met stoelen op 1.5 meter afstand. De dienstleiding neemt ook hiervan de organisatie op zich. Dit volgt zich vanzelf.
 • Na de dienst spelen de kinderen bij mooi weer buiten en anders in de grote gemeentezaal.
 • De crèche en shabbatschool zullen weer op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. De leiding hiervan zal zoveel als mogelijk is de 1.5 meter afstand bewaren.
 • Er zal extra aandacht zijn voor de ventilatie in het gebouw.

Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten op shabbat 4 juli 2020. HIJ zegt zelf in zijn woord dat het goed is om de onderlinge samen- komsten te bezoeken. Eendracht maakt macht wat we altijd kunnen gebruiken maar in het bijzonder in deze tijd.

We vertrouwen op jullie medewerking!

Shalom,
De Stuurgroep.

De Messiaanse Gemeente Zeeland is een gemeente die op Bijbelse gronden volgens Leviticus 23, de Shabbat en de Bijbelse feesten vieren.

Iedere Shabbat (zaterdag) om 13:00 uur is er een dienst.
Inloop vanaf 12:30 uur, koffie staat klaar. U bent van harte welkom om de diensten bij te wonen aan de Noordweg 372 te Middelburg (Sint Laurens).

Dat alles zo de Eeuwige onze God wil en wij leven.

Shabbat - coronabeleid

Lieve broeders en zusters,
 
Als gevolg van de corona crisis hebben we als stuurgroep besloten om tot nader bericht geen live diensten, gebedsavonden, cursussen te organiseren (navolging verordening overheid). 
Op deze pagina staat een knop voor de live stream .
Informatie over de komende diensten, gebedsavonden, cursussen volgt.
 

Wij wensen jullie allemaal een gezegende, bemoedigende, genezende, vertroostende tijd toe.
Shalom,  Stuurgroep MGZ

Routebeschrijving naar de gemeente