Welkom

Welkom bij Messiaanse Gemeente Zeeland.

Klik op de bovenstaande knop voor de live stream van  de afgelopen diensten. 

Shabbat  4 februari zullen wij de dienst live uitzenden. Aanvang 13:00 uur. 

(voor vrijwillige bijdrage aan de gemeente (NL11 RABO0337894701)

Shabbat 4 februari 2022

Dienst:  Shabbat  4 februari 2021 Noordweg 372, St. Laurens

Van harte welkom in deze heilige samenkomst die we houden tot eer van de Eeuwige onze God en in de Naam van Jesjoea de Messias.

Shabbat: inloop vanaf 12.30 uur. Aanvang dienst: 13.00 uur. 

Parasja:  

Thora: Ex. 13:17 tot 17:16

Haftara: Richt. 4:4 tot 5:31

Beriet Chadsha: Joh. 6:15-71

Maaltijd: In deze dienst hopen we de maaltijd van de Heer te vieren

Spreker: Farshid Seyed-Mehdi

Zangdienst: de zangdienst zal worden verzorgd door Band Shimcha

Kids: crèche: 0-5 jaar 

Na de dienst is er gelegenheid voor koffie en thee. 

Routebeschrijving naar de gemeente