Welkom

Grote verzoendag/ Jom Kipoer

Op 5 oktober 2022 hopen wij grote verzoendag te vieren. 

Wij vragen u om deze dienst geen eten mee te nemen naar de gemeente. Er is wel koffie, thee en limonade.

Iedereen van harte welkom! 

 

 

Loofhutten feest/ Soekot

Op 10 oktober hopen wij Loofhutten feest te vieren. 

Deze dienst is een kinder dienst, in het thema van het duizendjarig vrederijk.

Tijdens dit oogstfeest danken we God voor de overvloed die Hij ons geeft.Wilt u fruit meenemen zodat de kinderen dit naar voren kunnen brengen?

Iedereen van harte welkom!

Welkom bij Messiaanse Gemeente Zeeland.

Klik op de bovenstaande knop voor de live stream van  de afgelopen diensten. 

Shabbat  1 oktober zullen wij de dienst live uitzenden. Aanvang 13:00 uur. 

(voor vrijwillige bijdrage aan de gemeente (NL11 RABO0337894701)

Shabbat 1 oktober 2022

Parasja:

Thora:  Deut. 31:1-30

Haftara: Jes. 55:6 tot 56:8

Beriet Chadasha: Rom. 10:14-18

Dienst: Shabbat  1 oktober 2021 Noordweg 372, St. Laurens

Van harte welkom in deze heilige samenkomst die we houden tot eer van de Eeuwige onze God en in de Naam van Jesjoea de Messias.

Shabbat: inloop vanaf 12.30 uur. Aanvang dienst: 13.00 uur.

Maaltijd: in deze dienst hopen we de maaltijd v/d Heer te vieren

Bijbelstudie:  in deze dienst hopen we gezamelijk een bijbelstudie te doen. 

Zangdienst: de zangdienst zal worden verzorgd door Youtube

Kids: crèche: 0-5 jaar 

Na de dienst is er gelegenheid voor koffie en thee. 

Routebeschrijving naar de gemeente