Welkom

Welkom bij Messiaanse Gemeente Zeeland.

Klik op de bovenstaande knop voor de live stream van  de afgelopen diensten. 

Shabbat 19 juni zullen wij de dienst live uitzenden. Aanvang 13:00 uur. 

(voor vrijwillige bijdrage aan de gemeente (NL11 RABO0337894701)

Doopdienst

Op 10 Juli hopen wij een doopdienst te houden. Aanmelden hiervoor kan in de dienst bij Willem en Annemarie Dane of via het mailadres vermeld op deze website. 

Shabbat 19 juni 2021

Parasja: 

Thora: Num. 19:1 tot 22:1
Haftara: Richt. 11: 1:33
Beriet Chadasha: Hebr. 9: 11-28

Dienst: Shabbat 19  juni 2021 Noordweg 372, St. Laurens

Van harte welkom in deze heilige samenkomst die we houden tot eer van de Eeuwige onze God en in de Naam van Jesjoea de Messias.

Shabbat: inloop vanaf 12.30 uur. Aanvang dienst: 13.00 uur.

Parasja: René Wigman

Preek: Daniël Gerrits

Zangdienst: de zangdienst zal worden verzorgd door Roeland

Kids: crèche: 0-5 jaar 

 

Na de dienst is er gelegenheid voor koffie en thee. 

Routebeschrijving naar de gemeente